Data science, Гаррет Гролемунд и круги Эйлера

Alt image
Stacks Image 12222

Источник: Garrett Grolemund "Hands-On Programming with R" (p. 185)
Comments

Навчальні плани з емпіричної соціології: проблеми розробки та втілення

Стаття підготовлена для журналу "Український соціум".

education
Вступ. Дана стаття є узагальненням 10-річного досвіду викладання учбових дисциплін з емпіричної соціології в таких вузах міста Києва як Університет «Україна», Академія праці, соціальних відносин та туризму (далі – АПСВТ), Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (далі – НПУ), Національного авіаційного університету (далі – НАУ) та Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУ). Майже в кожному з них я працював на кафедрі соціології. Виняток склав Університет «Україна», в якому я викладав на кафедрі соціальної роботи.
Багато проблем методичного та організаційного характеру, з якими мені довелося стикнутися в цих вузах, були однаковими. Відтак я припускаю їх загальність для соціологічної освіти в Україні. До них належать, наприклад, такі: забезпечення учбових підрозділів компетентними педагогічними кадрами, розробка адекватної системи оцінювання учбових досягнень студентів, впровадження інноваційних засобів освіти, розробка навчальних планів, що уможливлюють професійний розвиток студентів тощо.
Дана стаття присвячена окремій частині однієї з цих проблем, а саме – підготовці навчальних планів з емпіричної соціології. Такий вибір обумволений як моїм досвідом викладання, так і досвідом розробки відповідних документів в НАУ (я відповідав саме за дисципліни з емпіричної соціології).
В контексті даної статті під навчальним планом я розумію документ, в якому визначені перелік дисциплін, їх обсяг та послідовність вивчення. Тобто навчальні плани розглядаються з точки зору тих проблем, які, на мою думку, потребують першочергового вирішення. Читать дальше...
Comments