Социальная работа

Інваріантно-матрична структура соціальної роботи

_social_work
Одна з моїх давніх статей з тематики соціальної роботи. Через зміную поля своєї наукової діяльності у 2007 році мені важко сказати, чи є вона і досі актуальної. Але знаючи загальний рівень наукового розвитку у сфері надання соціальних послуг в Україні, це цілком можливо.
В статті представлений цілісний підхід до теорії соціальної роботи у вигляді логічної моделі її найбільш важливих елементів та взаємозв’язків між ними. Наводиться альтернативна трактова окремих ключових понять соціальної роботи та здійснено уведення нових дефініцій.
Почну з найзагальнішого та найголовнішого визначення. Інваріантно-матрична структура соціальної роботи – це ідеальний тип (у Веберівському розумінні), метою якого є несуперечливий опис елементів соціальної роботи та взаємозв’язків між ними. Звичайно це досить абстрактне визначення, яке потребує деталізації. Під структурою, в даному разі, буде розумітися сукупність стійких зв’язків між елементами системи, які забезпечують цілісність системи та тотожність самій собі [1, с. 109]. Таке визначення диктує подальшу логіку розгортання статті: від опису елементів до розгляду взаємозв’язків між ними. Читать дальше...
Comments