База даних з показниками UNDP, Freedom House, World Value Survey, ACE для усіх країн світу за 2012 рік

First-APEX-App
Прежде всего хочу поблагодарить свою бывшую студентку и нынешнюю аспирантку Богдану Хляпатуру за помощь в сборе данных. Самостоятельно я бы наверно не осилил...

ССЫЛКА НА МАССИВ С ДАННЫМИ (если будете использовать, буду благодарен за ссылку на этот сайт)

ПОСИЛАННЯ НА СТАТТЮ, ДЕ ЦІ ДАНІ ПРОАНАЛІЗОВАНІ

А тепер трохи про дані =)
Усі рейтингові дані Freedom House та статистичні показники UNDP збиралися за станом на 2012 р., незважаючи на те, що на момент збору даних для окремих країн вже були наявні дані Freedom House за 2013 р. Таке рішення зумовлене бажанням часової уніфікації емпіричної бази при використанні якомога найсучасніших даних (на момент збору дані UNDP були станом на 2012 рік). Проте повністю втілити це бажання не вдалося. По-перше, час проведення масових опитувань в рамках проекту World Value Survey датується періодом з 2005-го по 2008 р. (альтернативних баз даних у даному випадку немає). По-друге, база даних ACE-проекту не дозволяє обирати рік, а містить лише найактуальнішу інформацію. Втім, в останньому випадку, дані про виборчі системи в переважній більшості датуються 2012 р. й лише інколи – 2011 чи 2013-м. З-поміж показників Freedom House були зафіксовані (тобто внесені до масиву даних) п’ять показників про свободу преси (свобода законодавчої, політичної та економічної сфери, що зумовлюють свободу преси, а також похідні від цих показників – рівень свободи преси загалом та відповідний статус країни) та чотири показники про стан свободи в країні (політичні та громадянські права, а також похідні від цих показники – загальний рівень свободи та відповідний статус країни). За показниками свободи преси на 2012 р. наявні дані для 196 країн, а за показниками стану свободи в країні – для 195 країн. Також на основі даних Freedom House була введена змінна регіону розміщення країни, що містить шість зон: Америка, Західна Європа, Середній Схід та Північна Африка, Центральна та Південна Африка, Центральна та Східна Європа/Євразія, Азійсько-Тихоокеанській регіон.
Що стосується показників UNDP, то були зафіксовані лише головні індикатори людського розвитку, а саме: індекс людського розвитку (у вигляді рангів), очікувана тривалість життя, середня тривалість навчання, ВВП на душу населення, індекс людського розвитку з врахуванням нерівності, індекс бідності, індекс гендерної нерівності, рівень викидів двоокису вуглецю на душу населення, загальна чисельність населення, індекс людського розвитку без врахування доходів, кількість абонентів стаціонарних та мобільних телефонів на 100 осіб, ВВП на душу населення з використанням натурального логарифму. В цьому випадку кількість пропусків станом на 2012 р. суттєво варіюється від показника до показника (дані щодо цих індикаторів доступні не по всіх країнах). Найменша кількість одиниць спостереження зафіксована для індексу бідності (103 країни, тобто трохи більше половини), найбільша – для очікуваної тривалості життя та загальної чисельності населення (по 193 країни, тобто майже на рівні показників Freedom House). У випадку даних World Value Survey були використані лише два основні показники – індекс постматеріальних цінностей та індекс автономії. Оскільки відповідні результати були отримані на індивідуальному рівні, остільки для кожної країни були розраховані похідні від них показники за такою формулою:

Pasted Graphic 1

де X – значення на шкалі (від 0 до 5 для першого індексу й від –2 до 2 для другого); ni – кількість осіб, які обрали відповідний пункт шкали; N – загальна кількість опитаних. Наявні дані дозволили розрахувати індекс постматеріальних цінностей для 50 країн та індекс автономії для 52 країн. Врешті-решт, з інформаційної бази ACE-проекту по кожній наявній країні були зафіксовані дані про спосіб обрання глави держави, спосіб визначення голови уряду, наявність президента в країні, кількість палат парламенту та спосіб обрання до нижньої палати (тип електоральної системи). Відомості за цими показниками наявні для 197 країн.
blog comments powered by Disqus