Цілісне бачення процесу соціологічного вимірювання

Цілісність бачення процесу соціологічного вимірювання полягає у врахуванні дослідником чотирьох складових цього процесу, а також взаємозв’язків між ними. Такими складовими є соціологічний тест, респонденти, релевантний соціальний контекст, а також сам дослідник, який розробляє методику та/або інтерпретує її результати.
Базовий взаємозв’язок встановлюється між соціологічним тестом та респондентами під час ситуації опитування. Для його успішності респонденти повинні мати можливість та/або бажання повідомити інформацію, яка цікавить дослідника. В даному випадку мова іде про достовірність отриманої інформації (Шмелев, 1996: с. 154-155). По суті навіть використання надійної та валідної вимірювальної методики саме по собі не забезпечує отримання необхідних досліднику даних, якщо респонденти не хочу повідомляти інформацію або з якихось причин не можуть цього зробити. Відповідні зміщення відносяться до категорії помилок, що не пов’язані з вибіркою (McNabb, 2014, p. 42-46). Читать дальше...
Comments